Choď na obsah Choď na menu
 


Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt google plus icon

Zabezpečiť tepelné ošetrenie dreveného obalového materiálu podľa požiadaviek fytosanitárnej normy FAO ISPM č. 15/2002.

-Tepelné ošetrenie podľa normy zahŕňa ošetrenie dreva proti červotočom a škodcom ktorý by mohli byť prenesený do iných krajín pri prevoze tovaru.

- Jedná sa o obaly, palety, debny, podklady, s dreva, uvedené ošetrenie sa prevádza pri 56°C.

10.jpg

 

 

 

 

 

Fytosanitárne požiadavky

 

Súbor fytosanitárnych opatrení pri dovoze zahŕňa zákaz dovozu niektorých škodlivých organizmov alebo komodít napadnutých týmito škodcami. Záruku za fytosanitárne požiadavky pri dovoze poskytujú rastlinno lekárske služby jednotlivých zemí a sú upravované podľa platnej legislatívy jednotlivých štátov. Medzinárodná norma ISMP 15 obsahuje reguláciu obalového materiálu v medzinárodnom obchode, jednotlivé definície obalových materiálov a označenie obalov, ktoré smú byť použité v medzinárodnom obchode.

Za drevené materiály sa považujú palety, preklady, debny, sudy, obalové zarážky, nakladacie plošiny a podpery vyrobené z nespracovaného surového dreva. Spracované drevo ako napr. preglejka sa nepovažuje sa fytosanitárne problematickú a môže sa prepravovať kdekoľvek na svete.

6.png

Označovanie materiálov

Označenie drevených materiálov podľa smernice ISPM 15 musí obsahovať[3]:

 • IPPC symbol
 • medzinárodný ISO 3166-1 kód krajiny
 • identifikačné číslo
 • symbol ošetrenia

Označenie ošetrených drevených materiálov musí byť:

 • dobre čitateľné
 • musí byť trvalé a neprenosné
 • nachádzať sa na viditeľnom mieste, najlepšie na dvoch protiľahlých stranách certifikovaného predmetu
 • nemala by sa používať červená alebo oranžová farba (tieto farby sa používajú pre označovanie nebezpečných vecí)
 • recyklovaný, prerobený alebo upravený obalový materiál z dreva by sa mal opätovne certifikovať a preznačiť.

9.jpg

Ošetrovanie materiálov

Pre ošetrenie drevených materiálov je možné použiť viac spôsobov, ktoré sa označujú na drevených obaloch ako:

 • HT - tepelné ošetrenie drevného materiálu
 • KD – sušenie dreva
 • DB – odkôrnenie dreva

Obalový materiál z dreva by sa mal zohriať podľa programu s presným vymedzením teploty a času ošetrenia, v rámci ktorého sa po dobu aspoň 30 minút musí dosiahnuť teplota min. 56 ºC. Sušenie v peci (KD), chemická impregnácia pod tlakom alebo iné ošetrenie sa za HT považujú do tej miery, do akej spĺňajú požiadavky kladené na HT. Chemická metóda fumigácie methylbromidom už v niektorých štátoch EU nie je dovolená vzhľadom na Montrealský protokol a limity používania látok znečisťujúcich ozónovú vrstvu

 

 

Fotoalbum